Category Archive: กิจกรรม, ข่าวอัพเดตรายวัน

กำหนดการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 “ครูของพระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

กำหนดการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 “ครูของพระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

กำหนดการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศ […]
ประกาศปฏิทินกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและคุณลักษณะของความเป็นครู นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศปฏิทินกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและคุณลักษณะของความเป็นครู นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศปฏิทินกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและคุณลักษณะของความเป […]
รับสมัครทุนการศึกษาให้เปล่า (วันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครทุนการศึกษาให้เปล่า (วันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะจัดกิจกรรมไหว้ครูของน […]